DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Ngoại ngữ chuyên sâu Anh - Hoa - Nhật - Hàn K181 học tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng

 • Tiếng Anh - Khóa 181
 • Tiếng Hàn - Khóa 181
 • Tiếng Hoa - Khóa 181
 • Tiếng Nhật - Khóa 181

Ngoại ngữ chuyên sâu Pháp - Đức - Ý - TBN - Nga K181 học tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng

 • Tiếng Pháp - Khóa 181
 • Tiếng Nga - Khóa 181
 • Tiếng TBN - Khóa 181
 • Tiếng Ý - Khóa 181
 • Tiếng Đức - Khóa 181

Ngoại ngữ chuyên sâu Giao tiếp K181 học tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng

 • Giao tiếp - Khóa 181

Luyện Thi Bậc 3-5 VSTEP

 • Luyện thi VSTEP 3-5 - Khóa 181

Ngoại ngữ chuyên sâu Anh - Hoa - Nhật - Đức K181 học tại Cơ sở Thủ Đức

 • Tiếng Nhật - Khóa 181 - TĐ
 • Tiếng Hoa - Khóa 181 - TĐ
 • Tiếng Anh - Khóa 181 - TĐ
 • Tiếng Đức - Khóa 181 - TĐ

Ngoại ngữ không chuyên 45B - Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc (dành cho sinh viên. Học tại cơ sở Thủ Đức)

 • Tiếng Trung Khóa 45B
 • Tiếng Anh Khóa 45B

Ngoại ngữ không chuyên 45B - Các Ngoại ngữ còn lại (dành cho sinh viên. Học tại cơ sở Thủ Đức)

 • Tiếng Nga khóa 45B
 • Tiếng TBN Khóa 45B
 • Tiếng Ý Khóa 45B
 • Tiếng Đức Khóa 45B
 • Tiếng Pháp Khóa 45B
 • Tiếng Hàn Khóa 45B
 • Tiếng Nhật Khóa 45B
Loading...
CHỌN LỚP HỌC
Vui lòng chọn LỚP học để xem các lớp học
LỚP HỌC ĐÃ CHỌN

Tổng tiền

2.000.000đ