DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Anh - Hoa - Nhật - Hàn K177 học tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng

 • Tiếng Anh - Khóa 177
 • Tiếng Hàn - Khóa 177
 • Tiếng Hoa - Khóa 177
 • Tiếng Nhật - Khóa 177

Pháp - Đức - Ý - TBN - Nga K177 học tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng

 • Tiếng Pháp - Khóa 177
 • Tiếng Nga - Khóa 177
 • Tiếng TBN - Khóa 177
 • Tiếng Ý - Khóa 177
 • Tiếng Đức - Khóa 177

Giao tiếp K177 học tại cơ sở Đinh Tiên Hoàng

 • Giao tiếp - Khóa 177

Ngoại ngữ không chuyên 43A (học tại cơ sở Thủ Đức)

 • Tiếng Hoa Khóa 43
 • Tiếng Anh Khóa 43
 • Tiếng Nhật Khóa 43
 • Tiếng Hàn Khóa 43
 • Tiếng Pháp Khóa 43
 • Tiếng Đức Khóa 43
 • Tiếng Ý Khóa 43
 • Tiếng Tây Ban Nha Khóa 43
 • Tiếng Nga Khóa 43

Luyện thi JLPT

 • Luyện thi trình độ N3, N4, N5 JLPT cơ sở Quận 1 (kỳ thi tháng 7/2023)

Anh - Hoa - Nhật - Đức - Giao tiếp 177 học tại Cơ sở Thủ Đức

 • Tiếng Nhật - Khóa 177 - TĐ
 • Giao tiếp - Khóa 177 - TĐ
 • Tiếng Hoa - Khóa 177 - TĐ
 • Tiếng Đức - Khóa 177 - TĐ
 • Tiếng Anh - Khóa 177 - TĐ
Loading...
CHỌN LỚP HỌC
Vui lòng chọn LỚP học để xem các lớp học
LỚP HỌC ĐÃ CHỌN

Tổng tiền

2.000.000đ